Opinnollistaminen on työpajalla tai muussa työpaikassa hankittavan osaamisen tunnistamista. Työtehtäviä verrataan opetushallituksen hyväksymiin alan tutkinnon perusteisiin. Opinnollistamisen kautta voi saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista ja saa osatutkintotodistuksen, josta voi olla hyötyä myös työllistymisessä.