Tutkinnon suorittaminen

On olemassa erilaisia mahdollisuuksia suorittaa opintoja ja erilaisia väyliä hakeutua koulutukseen.