Osaamisen täydentäminen

Tarkennetulla osaamisen täydentämisellä voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi tai kasvattaa omaa osaamistasi.