Työelämään kuntoutuminen

Paluu työelämään voi kulkea monenlaisia reittejä pitkin. Vaihtoehtoja kuntoutukseen ja työkyvyn ylläpitoon on useita, riippuen siitä, minkä tasoista kuntoutusta tarvitaan.